TMEM64


transmembrane protein 64


ENTREZID: 169200 | Type: NA | Map: 8q21.3

OMIM: 300335


Summary Entrez